Praca to aktywność, która ma doprowadzić do stworzenie jakiegoś dobra. Wykonywaną przez ludzi pracę możemy podzielić na pracę umysłową i fizyczną. Praca fizyczna opiera się na wykorzystaniu własnych mięśni do zrobienia określonej czynności.
Najczęściej jest to ciężka albo bardzo ciężka praca, jak przykładowo wówczas, kiedy miejscem naszej pracy jest zakład kamieniarski. Branża kamieniarska jest rzemiosłem polegającym na wydobywaniu kamienia, jako surowca a także jego późniejszej obróbce. Surowiec taki po odpowiedniej obróbce będzie wykorzystywany do stworzenia różnorakich sprzętów zarówno użytkowych, jak również ozdobnych. Praca w kamieniołomach należy do najcięższych prac. Z tego powodu przyszły kamieniarz musi odznaczać się bardzo dobrym zdrowiem i dobrą kondycją fizyczną, jak i musi mieć właściwe wykształcenie zdobyte w zawodówce, lub skończony kurs zawodowy.
Pretendent na kamieniarza powinien mieć kwalifikacje obsługiwania maszyn a także różnorakich innych urządzeń, które ułatwiają pracę. Ponieważ kamieniarze pracujący w kamieniołomach zajmują się wydobywaniem bloków skalnych przy pomocy maszyn i potem poddają ich stosownej obróbce również z wykorzystaniem różnorakich urządzeń. Bloki skalne cięte są na płyty a potem polerowane dla połysku. Dzięki pracy kamieniarzy w zakładzie kamieniarskim są wytwarzane różne elementy budowlane i to tu najczęściej stosowane są skały osadowe. Zakład kamieniarski tworzy też nagrobki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *